12+

تعداد نمایشگاه بر گذار شده

300+

تعداد در خواست غرفه ثبت شده

3+

سابقه فعالیت

16+

تعداد شرکت ثبت نام شده

خدمات اصلی

خدماتی که شرکت ارائه می دهد

واگذاری غرفه های نمایشگاهی با تجهیزات استاندارد نمایشگاهی

خدمت اول

ساخت اسپیس فریم و سازه های فلزی غرفه داران

خدمت دوم

طراحی، دکور و اجرای غرفه های نمایشگاهی

خدمت سوم

- تامین خدمات و لوازم مصرفی در نمایشگاه

خدمت چهارم

هم اکنون غرفه خود را دریافت نمایید

اخبار و رویداد های شرکت

هجدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان(1400)
شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان
- شرکت نمایشگاه بین المللی جمهوری اسالمی ایران
سازمان توسعه تجارت
وزارت صمت )صنعت، معدن و تجارت(
isfahanfair