غرفه لیست نمایشگاه ها و غرفه های ایران و جهان

  • همه
  • 1400
نمایشگاه جام صنایع غذایی اصفهان

نمایشگاه جام صنایع غذایی اصفهان

آدرس: اصفهان روشن دشت  - رینگ شرق  - شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - سالن امیر کبیر

تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

وضعیت: پایان ثبت نام